Index    *     Varianty
Models of Yesteryear Y-1/B; 1911 Ford Model T

1964 - 1976

 
KOVOVÉ ODLIATKY PLASTOVÉ KOMPONENTY
01 Podvozok P01 Strecha
02 Karoséria zadná časť P02 Plastový volant
03 Kapota P03 Pneumatiky
04 Volant P04 Predené sedadlo
05 Kolesá P05 Zadné sedadlo
06 Brzdová páka P06 Maska chladiča
07 Rám chladiča  
08 Svetlá OSTATNÉ
09 Klaksón O01 Osky
  O02 Tyč volantu
  O03 Čelný panel
 
Dĺžka: 75 mm          Šírka: 41 mm          Výška: 47 mm          Hmotnosť: 58g          Mierka: 1:42
 
01 Podvozok
01 Podvozok - zmeny 01 Podvozok 01 Výpustná skrutka, No Y.1.
 
02 Výpustná skrutka, No Y-1 03 2 otvory zadný pod E
(28 mm)
04 2 otvory zadný pod E, závity
(28 mm)
1964 1964 1964 1964  
05 2 otvory zadný pod D
(30 mm)
06 2 otvory zadný pod D, závity
(30 mm)
07 Bez otvorov, kruhy rovnaké 08 Bez otvorov,  kruhy na strane vodiča menšie
1964 1964 1964 - 1968

 

1968 - 1972

 

09 Bez otvorov,  kruhy na strane vodiča menšie, výstupok na plošine prevodovky  
1972
02 Výplň pod chladičom 01 Priestor medzi chladičom a značkou  bez vyplnenia 02 Priestor medzi chladičom a značkou vyplnený  
1964 1964 - 1972
03 Predná značka veľkosť čísel 01 Malá 30
 
02 Veľká 30  
1964 1964 - 1972
04 Predná značka zosilnenie 01 Bez zosilnenia
 
02 Zosilnenie zo zadu  
1964 1964 - 1972
05 Zosilnenie nad prednou osou 01 Bez zosilnenia
 
02 Tenké zosilnenie 03 Hrubé zosilnenie  
     
06 Zosilnenie nad zadnou osou 01 Bez zosilnenia 02 Zosilnenie pod perom 03 Zosilnenie pod perom - nad perom, úzke 04 Zosilnenie pod perom - nad perom, široké
1964 1964 1964 - 1968 1968 -1972
07 Pravý držiak zadnej osy 01 Výstuž v strede, šírka držiaka 2 mm 02 Výstuž na kraji, šírka držiaka 2 mm 03 Výstuž na kraji, šírka držiaka 3 mm
 
 
1964 - 1968 1968 1968 - 1972
08 Motorová vaňa 01 Výpustná skrutka
 
02 Otvor 03 rovná kruhová plocha 04 kruhový výstupok
1964 1964 1964 - 1972

 

1972
02 Karoséria zadná časť
02 Karoséria zadná časť - zmeny 01 Upevnenie volantu 01 Upevnenie kovového volantu
 
02 Upevnenie plastového volantu  
1964 - 1968 1968 -
1972
03 Kapota
03 Kapota - zmeny 01 Upevnenie volantu 01 Upevnenie kovového volantu
 
02 Upevnenie plastového volantu  
1964 - 1968 1968 -
1972
04  Rám chladiča
04 Rám chladiča - zmeny 01 Nápis na ráme chladiča 01 Nápis Ford spojnica písmen r a d
 
02 Nápis Ford bez spojnice písmen r a d  
1964 - 1968 1968 - 1972
05 Volant  
05 Volant - zmeny 01 Typ volantu 01 ML6 (VD6)
 
02 ML2 (VD2) 03 ML7 (VD7) 04 ML6b (VD6b)
1964 - 1968 1964 1967 - 1968 1964
05 ML5 (VD5)
 
06      
1964 1964
06 Kolesá  
06 Kolesá - zmeny 01 Typ kolesa 01 W8 (K8)
 
02 W8b (K8b) 03 W9 (K9)  
1964 - 1972 1971 - 1972 1969 - ?
07 Brzdová páka
07 Brzdová páka - zmeny 01 Brzdová páka 01 Brzdová páka jednoduchá
 
02 Brzdová páka dvojitá  
1964 - 1972 1964
08 Svetlá
08 Svetlá - zmeny 01 Šošovka svetla 01 Oblé sklo, výrazná obruba svetla 02 Oblé sklo, pás, výrazná obruba svetla 03 Viac zaoblené sklo, výrazná obruba svetla  
1964 - 1967
1964 - 1967
 
  Viac zaoblené sklo, slabá obruba svetla   Vyduté sklo, pás, slabá obruba svetla   Vyduté sklo, slabá obruba svetla
1967 - 1968
1968 - 1972   1968 - 1972
09 Klaksón
P01 Strecha
P01 Strecha - zmeny 01 Strecha 01 Hladká - čierna
 
02 Texturovaná - čierna  
1964 - 1972   1972  
P02 Plastový volant  
P02 Plastový volant 01 Plastový volant 01 P2
 
 
1967 - 1972
P03 Pneumatiky
P03 Pneumatiky - zmeny 01 Pneumatiky 01 Tenké pneumatiky priemer 18,5 mm
 
02 Pneumatiky priemer 17,5 mm  
1964 - 1972   1969 - ?  
P04 Predné sedadlo
P05 Zadné sedadlo
P06 Maska chladiča
P06 Maska chladiča - zmeny 01 Maska chladiča  01 Jedna vodorovná lišta  02 Dve vodorovné lišty
 
 
1964 1964 - 1972
O01 Osky  
O02 Tyč volantu  
O03 Čelný panel
  Na stránke boli použité fotografie:
Pavel Lagner      Souhrnný přehled MATCHBOX MODEL OF YESTERYEAR 1956 – 2006
Alexandr Pícha & Pavel Lagner   The Collector’s Guide To MATCHBOX Models of Yesteryear 1956 – 1972
Alexandr Pícha & Libor Mikš       Velká kniha o modelech MATCHBOX Models of Yesteryear 1956 – 1972

p.Mark Herdman,  North Maleny Australia - príspevok MOYBOYZ
p.Rastislav Krajčo