Index    *    
Models of Yesteryear; Volanty

1958 - 1972

Krátké kovové volanty
Volant Priemer
[mm]
Výška volantu [mm] Priemer náboja volantu
[mm]
Počet lúčov volantu Popis Model štandardne osadený volantom Rok Fotografia
MS1
(Vk1)
7,5 6,3 2,1 4 Obruč volantu v rovine upevnenia lúčov na náboj. Stred volantu je špicatý. Y05/A 1957
MS2
(Vk2)
8,7   3 4 Stred volantu okrúhly s vymodelovaným tlačítkon klaksónu Y06/B, Y05/B, Y10/B 1961
MS2b
(Vk2b)
8,7   3 4 Stred volantu oktagon s zaoblenými hranami s vymodelovaným tlačítkon klaksónu Y06/B, Y05/B 1961
MS3
(Vk13)
8,8 10,5 2,7 4 V strede volantu vymodelované tlačítko klaksónu. Obruč volantu vyvýšená nad upevnenie lúčov na náboj. Tlačítko klaksónu je väčšie a špicaté

 

Y10/B, Y05/B, Y06/B 1963
MS3b
(Vk3b)
8,8 10,5 2,7 4 V strede volantu vymodelované tlačítko klaksónu. Obruč volantu vyvýšená nad upevnenie lúčov na náboj. Tlačítko klaksónu je menšie a špicaté Y10/B, Y05/B 1963
MS3c
(Vk3c)
8,8 10,5 2,7 4 V strede volantu vymodelované tlačítko klaksónu. Obruč volantu vyvýšená nad upevnenie lúčov na náboj. Tlačítko klaksónu je väčšie a ploché Y10/B, Y05/B 1963
Kovové volanty na tyči
Volant Priemer
[mm]
Výška volantu [mm] Priemer náboja volantu
[mm]
Počet lúčov volantu Popis Model štandartne osadený volantom Rok Fotografia
ML1
(Vd1)
9,6 3,3 3,2 4 Náboj presahuje obvod pologuľového stredu
Obruč volantu v rovine s  upevnením lúčov na náboj
Y10/A 1958
ML2
(Vd2)
8,7 4,4 3,25 4 V strede je vymodelovaný výstupok tlačítka klaksónu. Y15/A, Y01/B, Y11/B 1960
ML3
(Vd3)
8,7 3,9 3,2 4 Náboj volantu s dvomi sústrednými výstupkami Y07/B, Y11/B, Y11/B 1961
ML4
(Vd4)
9,4 3,7 3,25 4 V strede je vymodelovaný výstupok tlačítka klaksónu, tlačítko klaksonu je dvojstupňové Y16/A, Y11/B 1961
ML4b
(Vd4b)
9,4 3,7 3,25 4 V strede je vymodelovaný výstupok tlačítka klaksónu, tlačítko klaksonu je dvojstupňové Y11/B 1964
ML4c
(Vd4c)
9,4 3,7 3,25 4 V strede je vymodelovaný výstupok tlačítka klaksónu, tlačítko klaksonu je dvojstupňové Y16/A 1961
ML5
(Vd5)
8,6 3,9 3,2 4 Náboj presahuje pologuľový stred
Obruč volantu vyvýšená nad upevnenie lúčov na náboj
Y02/B, Y11/B, Y15/A 1963
ML5b
(Vd15b)
8,9 4,4 3,2 4 Náboj mierne presahuje pologuľový stred
Obruč volantu vyvýšená nad upevnenie lúčov na náboj
Y11/B, Y07/B, Y15/A 1963
ML6
(Vd6)
8,9 4,0 3,5 4 Pologuľový stred má rovnaký priemer ako náboj
Obruč volantu v rovine s  upevnením lúčov na náboj
Y01/B, Y02/B, Y03/B, Y07/B, Y11/B, Y14/B, Y15/A, Y16/A 1964
ML6b
(Vd6b)
8,9

 

4,0

 

3,5

 

4

 

Náboj mierne presahuje pologuľový stred
Obruč volantu v rovine s  upevnením lúčov na náboj
Y01/B 1964
ML7
(Vd7)
8,9 4,5 3,6 4 Pologuľový stred mierne presahuje náboj
Obruč volantu v rovine s  upevnením lúčov na náboj
Y02/B, Y03/B, Y11/B, Y15/A, Y16/A 1967
ML7b
(Vd7b)
8,9 4,2 3,7 4 Pologuľový stred má rovnaký priemer ako náboj
Obruč volantu v rovine s  upevnením lúčov na náboj
Y14/B 1967
Plastové volanty
P1 8,4       V roku 1966 dostali najstaršie varianty modelu Y-13B Daimler jedinečný  päťramenný volant, ktorý zobrazoval štvrtinový segment, v ktorom sa nachádzalo ovládanie zapaľovania vozidla. Okrem toho bol volant odliaty v spojení s nožnými pedálmi. Y13/B 1966 - 1967
P2 8,3       Od roku 1967 boli novšie verzie modelu Y-13B Daimler a väčšina existujúcich aj nových modelov Yesteryears vybavené prvým štandardizovaným plastovým volantom. Jeho tvar je mimoriadne jednoduchý. Má štyri ramená, priemer
8,3 mm a spolu so stĺpikom a montážnym štvorhranom tvorí jednu časť.

 
Y01/B, Y02/B, Y02/C, Y03/B, Y04/C,
Y05/C, Y06/C, Y07/C, Y08/C, Y09/B,
Y10/C, Y11/B, Y12/B, Y13/B
 
1967 - 1972
P3 10       Čierny plastový volant s krátkym stĺpikom. Montoval v roku 1969 na model Y-15B Packard Victoria a neskôr na modely Y-16B Mercedes-Benz SS a Y-11C Lagonda. Y15/B, Y16/B, Y11/C 1969 - 1972
  Triedenie, fotografie a niektoré údaje boli prevzaté z knihy Alexandr Pícha & Pavel Lagner   The Collector’s Guide To MATCHBOX Models of Yesteryear 1956 – 1972