Index    *     Varianty
Models of Yesteryear Y-16/A; 1904 Spyker Tourer

1962 - 1972

 
KOVOVÉ ODLIATKY PLASTOVÉ KOMPONENTY
01 Podvozok P01 Sedadlo predné
02 Karoséria P02 Sedadlo zadné
03 Čelný panel P03 Pneumatiky
04 Reflektor predný P04 Rezervná pneumatika
05 Volant  
06 Kolesá  
07 Držiak rezervnej pneumatiky OSTATNÉ
08 Páky O01 Osky
  O02 Tyč volantu
   
   
 
Dĺžka: 84 mm          Šírka: 37 mm          Výška: 38 mm          Hmotnosť: 60 g          Mierka: 1:45
 
01 Podvozok
01 Podvozok - zmeny 00 Podvozok 01 A - Bez otvorov, krátke prahy, medzera medzi stúpačkou a prahom, nezosilnené držiaky značky, okrúhle O 02 B - Bez otvorov, krátke prahy, medzera medzi stúpačkou a prahom, nezosilnené držiaky značky 03 C - 2 otvory hrubá obruba, krátke prahy, medzera medzi stúpačkou a prahom, nezosilnené držiaky značky
1962 1962 - 1966 1962 - 1965
04 E - 2 otvory tenká obruba, krátke prahy, medzera medzi stúpačkou a prahom, nezosilnené držiaky značky 05 G - 2 otvory, dlhé prahy, medzera medzi stúpačkou a prahom, nezosilnené držiaky značky 06 H - Bez otvorov, dlhé prahy, medzera medzi stúpačkou a prahom, nezosilnené držiaky značky
1962 - 1965 1966 1966 - 1967  
07 I - Bez otvorov, dlhé prahy, medzera medzi stúpačkou a prahom, zosilnené držiaky značky 08 J - 2 otvory, dlhé prahy, medzera medzi stúpačkou a prahom, zosilnené držiaky značky 09 K - Bez otvorov, dlhé prahy, bez medzery medzi stúpačkou a prahom, zosilnené držiaky značky
1967 - 1968 1967   1968 - 1972
01 Otvory v podvozku 01 Bez otvorov
 
02 2 otvory s hrubou obrubou 03 2 otvory s hrubou obrubou so závitom
1962 - 1972 1962 1965  
04 2 otvory s tenkou obrubou
 
05 2 otvory s tenkou obrubou so závitom  
1965 1962  
02 Odtlačok vyhadzovacieho kolíka nad zadnou nápravou 01 Jeden
 
02 Dva  
1962 1962 - 1962
03 Prahy 01 Krátke
 
02 Dlhé  
1962 - 1966 1966 - 1972
04 Medzery medzi prahom a plošinou podvozku 01 Áno
 
02 Nie  
1962 - 1968 1968 - 1972
05 Držiaky prednej značky 01 Tenké
 
02 Tenké so zosilneným napojením na značku 03 Hrubé
1962 - 1967   1967 - 1972
06 Výstupky nad oskou zadnej nápravy 01 Sada výstupkov pod oskou zadnej nápravy
 
02 Bez výstupkov  
   
07 Zosilnenie napojenia posledného držiaka zadného krídla na podvozok 01 Nezosilnené 02 Zosilnené  
   
02 Karoséria
02 Karoséria - zmeny 01 Priečka za otvorom zadného sedadla 01 Nízka
 
02 Vysoká  
1962 - 1966 1966 - 1972
02 Krúžky pod predným sedadlom 01 Dve 02 Štyri  
1962 - 1967 1967 - 1972
03 Čelný panel
03 Čelný panel - zmeny 01 Stredný stĺpik okna 01 Krátky
 
02 Dlhý  
1962 1962 - 1972
02 Výstuhy stredného stĺpika okna 01 Bez výstuh
 
02 Trojuholníkové výstuhy  
1962 - 1970 1968 - 1972
03 Bočné svietidlá 01 Široké
 
02 Úzke  
1962 - 1970
1968 - 1972
04 Reflektor predný
05 Volant  
05 Volant - zmeny 01 Volant - typ 01 ML4 (Vd4)
 
02 ML4c (Vd4c) 03 ML6 (Vd6)
1962 - 1968 1962 - 1968 1965 - 1972
04 ML7 (Vd7)
 
05 ML2 (Vd2)  
1968 - 1972  
06 Kolesá  
06 Kolesá - zmeny 01 Kolesá - typ 01 W2b (K2b)
 
02 W4 (K4) 03 W7 (K7)
1962 1964 1964 - 1972
07 Držiak rezervnej pneumatiky  
07 Držiak rezervnej pneumatiky - zmeny 01 Lúče držiaka rezervy 01 Tenké 02 Hrubé  
   
08 Páky  
08 Páky - zmeny 01 Tvar pák 01 Dvojitá páka 18 mm, páky oblé, prehnuté
 
02 Dvojitá páka 18 mm, páky hranaté, rovné  
1962 1968 1968 - 1972
P01 Sedadlo predné  
P02 Sedadlo zadné  
P03 Pneumatiky  
P04 Rezervná pneumatika  
O01 Osky  
O02 Tyč volantu  
  Na stránke boli použité fotografie z kníh a WWW:
Pavel Lagner      Souhrnný přehled MATCHBOX MODEL OF YESTERYEAR 1956 – 2006
Alexandr Pícha & Pavel Lagner   The Collector’s Guide To MATCHBOX Models of Yesteryear 1956 – 1972
Alexandr Pícha & Libor Mikš       Velká kniha o modelech MATCHBOX Models of Yesteryear 1956 – 1972

p.Bob Tutt Anglicko - príspevok MOYBOYZ