Index    *     Varianty
Models of Yesteryear Y-9/B; 1912 Simplex Tourabout

1968 - 1989

 
KOVOVÉ ODLIATKY PLASTOVÉ KOMPONENTY
01 Podvozok P01 Strecha
02 Karoséria P02 Plastový volant
03 Čelný panel P03 Sedadlo predné
04 Rám chladiča + svetlá P04 Sedadlo zadné
05 Kolesá P05 Pneumatiky
06 Držiak rezervy a páky P06 Maska chladiča
07 Stupačka na skrinke  
  OSTATNÉ
  O01 Osky
   
   
 
Dĺžka: 94 mm          Šírka: 37 mm          Výška: 41 mm          Hmotnosť: 63 g          Mierka: 1:48
 
01 Podvozok
01 Podvozok - zmeny 01 Výztuhy zadných per 01 Bez výstuh
 
02 Malé výstuhy
1969 1969 - 1970
03 Stredné výstuhy
 
04 Veľké výstuhy
1969 - 1972 1972
02 Pravá stupačka 01 Nevyplnená
 
02 Vyplnená  
1969 1969 - 1972
03 Držiaky prednej osy 01 Oblé
 
02 Rovné  
1969 1969 - 1972
02 Karoséria
02 Karoséria - zmeny 01 Piny pre pripevnenie strechy 01 Áno
 
02 Nie - piny odlomené vo fabrike, lôžko ostalo 03 Nie
1969 1969 1969 - 1972
02 Vnútorné zvislé rebrá pri sedadlách 01 Nie
 
02 Áno  
1969 1969 - 1972
03 Otvor pre upevnenie predného sedadla 01 Otvor pre upevnenie predného sedadla bez obruby 02 Otvor pre upevnenie predného sedadla s obrubou  
   
04 Počet nitov na kapote 01 Úplný 02 Neúplný
 
 
   
05 Otvor pod krytom batérie 01 Menší (šírka 2,8 mm) 02 Väčší (šírka 3,7 mm)  
       
03 Čelný panel  
04 Rám chladiča + svetlá  
05 Kolesá  
05 Kolesá - zmemy 01 Kolesá typ 01 W8 02 W8b  
1968 - 1971 1971 - 1972
06 Držiak rezervy a páky   
06 Držiak rezervy + páky 01 Držiak rezervy + páky typ 01 Dvojitá páka s rezervou 18,5 mm  
         
07 Stupačka na skrinke  
07 Stupačka na skrinke - zmeny 01 Kryt baterie 01 Hrubé vrúbkovanie
 
02 Jemné vrúbkovanie  
1969 1969 - 1972
P01 Strecha  
P02 Plastový volant  
P03 Sadadlo predné  
P04 Sedadlo zadné  
P05 Pneumatiky  
P06 Maska chladiča  
O01 Osky  
  Na stránke boli použité fotografie z kníh:
Pavel Lagner      Souhrnný přehled MATCHBOX MODEL OF YESTERYEAR 1956 – 2006
Alexandr Pícha & Libor Mikš       Velká kniha o modelech MATCHBOX Models of Yesteryear 1956 – 1972