Index    *     Varianty
Models of Yesteryear Y-5/B; 1929 Bentley 4.5 Litre

1962 - 1968

 
KOVOVÉ ODLIATKY PLASTOVÉ VÝLISKY
01 Podvozok P01 Sedadlá + tonneau
02 Karoséria P02 Pneumatiky
03 Chladič P03 Pneumatika rezervy
04 Svetlá + kompresor  
05 Kolesá  
06 Rezerva  
07 Volant  
08 Páka OSTATNÉ
  O01 Osky
  O02 Oska rezervy
 
Dĺžka: 87 mm          Šírka: 36 mm          Výška: 26 mm          Hmotnosť: 53 g          Mierka: 1:52
 
01 Podvozok
01 Podvozok - zmeny 01 Podvozok 01 Krátky bez otvorov
 
02 Krátky 2 otvory
1962 1962 - 1964
03 Dlhý 2 otvory
 
04 Dlhý bez otvorov
1964 - 1968 1968
02 Výstuhy zadných per 01 Žiadne 02 Krátke 03 Dlhé  
1962 1962 1962 - 1968
03 Držiaky ľavého predného blatníku 01 Rovnaké 02 Stredný krátky  
1962 1962 - 1968
04 Medzery medzi zadnými perami a nádržou 01 Áno 02 Nie  
1962 - 1964 1964 - 1968
05 Odliatok stúpačky 01 Ploché stúpačky
 
02 Na pravej stúpačke odliate B, na pravej mriežka  
1962
1962 -1968
02 Karoséria
02 Karoséria - zmeny 01 Karoséria 01 S chladičom
 
02 Oddelený chladič
1962 - 1964 1964 - 1968
02 Výrez karosérie pod plachtou 01 Nie 02 Áno  
1962 1962 -1968
03 Priečka pod sedadlami 01 V strede
 
02 Posunutá dozadu  
1962 -1968 1968
03 Chladič  
04 Svetlá + kompresor  
04 Svetlá + kompresor - zmeny 01 Kompresor 01 S plným vykrojením v pravej časti a vykrojením v ľavej za svetlami 02 S plným vykrojením v pravej časti
 
 
1962 -1964 1964
03 S plným vykrojením v pravej časti + zosilnenie za značkou 04 S čiastočným vykrojením v pravej časti + zosilnenie za značkou  
1964 1964 -1968
02 Predná značka 01 Zadná stena značky hladká
 
02 Zadná stena značky - Náznak kruhu 03 Zadná stena značky - S kruhom  
     
03 Pripevnenie svetiel a kompresora k modelu 01 Bez zosilnenia 02 Zo zosilnením  
   
05 Kolesá  
05 Kolesá - zmeny 01 Kolesá typ 01 W5 (K5)
 
 
1962 - 1968  
06 Rezerva  
06 Rezerva - zmeny 01 Rezerva 01 W5 (K5)
 
02 Úzke koleso  
1962 - 1968  
07 Volant  
07 Volant - zmeny 01 Typ volantu 01 MS2 (Vk2)
 
02 MS3 (Vk3)  
1962 -1968 1964 -1968
03 MS3b (Vk3b)
 
04 MS3c (Vk3c)
   
08 Páka  
08 Páka - zmeny 01 Tvar páky 01 Páka 16,6 mm 02 Páka 16,6 mm, zosilnená pri mechanizme aretácie  
1962 -1968 1964 -1968
P01 Sedadlá + tonneau  
P01 Sedadlá + tonneau 01 Farba 01 Tmavo zelené 02 Tmavo červené 03 Svetlo červené Svetlo červený plastový odliatok má medzeru medzi karosériou a operadlami sedadiel väčšiu ako tmavo zelený a tmavo červený
1962 - 1963 1962 - 1963 1963 - 1968
P02 Pneumatiky  
P03 Pneumatika rezervy  
O01 Osky  
O02 Oska rezervy  
  Na stránke boli použité fotografie z kníh a WWW:
Pavel Lagner      Souhrnný přehled MATCHBOX MODEL OF YESTERYEAR 1956 – 2006
Alexandr Pícha & Pavel Lagner   The Collector’s Guide To MATCHBOX Models of Yesteryear 1956 – 1972
Alexandr Pícha & Libor Mikš       Velká kniha o modelech MATCHBOX Models of Yesteryear 1956 – 1972
Little Wheels Museum

p.Kevin John Bailey Anglicko - príspevok MOYBOYZ
p.Bob Tutt Anglicko - príspevok MOYBOYZ