Index    *     Varianty
Models of Yesteryear Y-4/B; 1905 Shand Mason Horse-Drawn Fire Engine

1961 - 1966

 
KOVOVÉ ODLIATKY PLASTOVÉ KOMPONENTY
01 Podvozok P01 Hasič vodič
02 Karoséria P02 Hasič pravý
03 Kotol P03 Hasič ľavý
04 Čerpadlo  
05 Oje  
06 Ľavý kôň  
07 Pravý kôň  
08 Predné kolesá OSTATNÉ
09 Zadné kolesá O01 Osky
   
   
 
Dĺžka: 88 mm          Šírka: 31 mm          Výška: 48 mm          Hmotnosť: 67 g          Mierka: 1:63
 
01 Podvozok  
01 Podvozok - zmeny 01 Podlahový rošt

01

12 výrezov - 3 krátke
 
02 7 výrezov
1961 - 1963 1963 - 1966
02 Nosníky pod kotlom 01 Úzke (1,16 mm)
 
02 Rozšírené (1,68 mm) 03 Široké
1961 - 1963 1963 - 1965

 

1965 - 1966

 

03 Spodná dutina stúpačiek 01 Prázdna
 
02 Vyplnená  
1961 - 1965 1965 - 1966

 

02 Karoséria
02 Karoséria - zmeny 01 Výstupky pre nálepky 01 Nie 02 Vodorovné výstupky
 
03 2 horizontálne rebrá na oboch stranách
1961 1961 - 1963

 

1963 - 1965
03 Kotol
03 Kotol - zmeny 01 Koleso ventilu kotla 01 Medzery medzi špicami kolesa ventilu na pravej strane - nevyplnené

 

02

 

Medzery medzi špicami kolesa ventilu na pravej strane - jedna vyplnená

 

03 Medzery medzi špicami kolesa ventilu na pravej strane - dve vyplnené

 

1961 1961 1961 - 1966 
02 Pretlakové ventily kotla 01 Neprepojené
 
02 Prepojené  
   
03 Komín kotla 01 Hĺbka komína 32,7 mm 02 Hĺbka komína 8,4 mm
 
   
04 Čerpadlo
04 Čerpadlo - zmeny 01 Stena medzi potrubím a čerpadlom 01 Nie
 
02 Áno  
1961 - 1965 1965 - 1966

 

05 Oj  
05 Oj 01 Pripevnenie 01 1 nit
 
02 2 nity  
1961 - 1963 1963 - 1966

 

06 Ľavý kôň
06 Ľavý kôň 01 Spevnenie napojenia oja 01 Nie 02 Áno
 
 
1964 - 1965 1965 - 1966

 

 
07 Pravý kôň  
07 Pravý kôň 01 Spevnenie napojenia oja 01 Nie
 
02 Áno  
1964 - 1965   1965 - 1966 

 

08 Predné kolesá  
09 Zadné kolesá  
P01 Hasič vodič  
P02 Hasič pravý  
P03 Hasič ľžavý  
O01 Osky  
  Na stránke boli použité fotografie:
Pavel Lagner      Souhrnný přehled MATCHBOX MODEL OF YESTERYEAR 1956 – 2006
Alexandr Pícha & Pavel Lagner   The Collector’s Guide To MATCHBOX Models of Yesteryear 1956 – 1972
Alexandr Pícha & Libor Mikš       Velká kniha o modelech MATCHBOX Models of Yesteryear 1956 – 1972
Little Wheels Museum

p.Vlad Mikhaylov - Moscow / Russia - príspevok MOYBOYZ
p.Rastislav Krajčo
Hans Georg Lepper - Pfalz, Germany